WEBCLIENT
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Rom?n? (Rom?nia)
17 | 11 | 2018
ПРО ДЕЯКІ ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕВДАЧ Друк
Написав Коробов Владимир Кузьмич    Перегляди: 3017
П'ятниця, 06 березня 2015, 15:58

ПРО ДЕЯКІ ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕВДАЧ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ХЕРСОНЩИНИ ТА БАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ КРОКІВ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКОСТІ В УСУНЕННІ НЕДОЛІКІВ

0633-1_Begun_500x703


Бігун Володимир Іванович,в.о. голови правління Херсонської обласної організації Спілки економістів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Після отримання незалежності економіка України та нашого регіону показувала негативні тенденції через недосконалу управлінську модель економічного розвитку. Були спроби вибудувати Стратегію розвитку регіону, така Стратегія була розроблена спільно з місцевими науковцями та мала 5 пріоритетів: АПК, суднобудування, розвиток туризму, промисловості та транспортного сполучення завдяки аеропорту. В подальшому була розроблена Стратегія розвитку області до 2015 року, яка діє і на сьогодні. Але зміни в суспільстві, економічному просторі, відсутність економічної стратегії України на державному рівні потребували значних корективів економічного розвитку які не були здійснені.. Різновиди економічних курсів, масштабна корупція, бідність, запізнення з реформуванням економічних, політичних інститутів в країні породили загострення політичних стосунків, а потім і з Росією, куди направляємо майже 70% експорту.

На підтвердження цього свідчить розвиток регіону починаючи з 2000 року, коли була запроваджена нова система статистичних оцінок в країні.

Аналіз основних макроекономічних показників показує, що темпи зростання валового регіонального продукту щороку були нижчі темпів зростання середньомісячної заробітної плати на одного працівника. Регіон щороку був боржником як і країна в цілому. Ми проїдаємо більше ніж виробляємо.

Найбільші проблеми в регіоні були з розвитком промисловості, саме структура доданої вартості за 2001 до 2011років свідчить про значне падіння виробництва з 55,8% до 42,3% та відповідно зростання сектору послуг. Тобто виробництво зменшилося на третину. Херсонська область з індустріально-аграрної перетворилася на аграрну, та повністю залежить від ризикового сільськогосподарського виробництва.

Якими фінансовими можливостями володіє регіон. Аналіз місцевих бюджетів за 2013років свідчить, що ми повністю залежні від центральних органів влади. В дохідній частині на офіційні трансферти з держбюджету(дотації та субвенції) приходиться 58,5%, а на власні податкові надходження лише 24,1%, в яких податок з доходів фізичних осіб складає 71%. А це заробітна плата, зайнятість-власні повноваження місцевих органів влади, стан яких сьогодні вкрай незадовільний. Залежність від центу збереглася і на сьогодні. Чи маємо ми власні бюджетні ресурси на реформи, НІ. Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров'я, соціальний захист, освіту складають 76,4%, а це позиція стримування соціального вибуху за рахунок економічного розвитку. Дійсно повинен бути захист держави соціальних стандартів, але він повинен бути адресним.

Давайте аналізувати причини невдач:

Не спрацьовує Закон України 2005р «Про стимулювання регіонів» Основним джерелом стимулювання розвитку регіонів залишаються кошти держбюджету, не визначений гарантований процент коштів на ці цілі. Проблеми з отриманням коштів з держбюджету, Основні виконавці Стратегій органи влади, тоді як в європейських країнах агенції регіонального розвитку.. Стан фінансування місцевих програм розвитку в регіоні за 20122013рр склав 27%

Популізм та невиконання визначених завдань Стратегії розвитку області, особливо в промисловості, інвестиційно-інноваційного розвитку,програма по зрошенню майже не фінансується з місцевого бюджету,а з державного не в повному обсязі.

Відсутність необхідного рівня консолідації влади та громадськості. Громадська рада при ОДА не має належного представництва об'єднань громадян економічного напрямку, її принципи формування не відповідають вимогам часу та ОДА нічого не робить в цьому плані, діє принцип обирайтеся як хочете а не як потрібно для належної роботи.

Проблемним є визначення критеріїв оцінки конкурентоспроможності регіонів. Україна - унітарна держава. Її області не являються міжнародними суб'єктами, не враховується показник якості влади(ефективність прийнятих рішень,передбачення можливих ризиків)

Механізм взаємодії між неурядовим сектором и владою не налагоджено. Херсонська область є причорноморською територією але в Стратегії нема шляхів взаємодії з неурядовими організаціями Чорноморського басейну, кластеризації з цими суб'єктами. Чому не наслідуємо приклад Одеси де створили на сесії облради морський кластер?

Відсутній кластерний підхід в управлінні економікою, такого розділу нема. В ЄС сьогодні налічується більше 2 тис. кластерів, в яких працює понад 40 проц. усієї європейської робочої сили. Кластеризацією повністю охоплені промисловість Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії. В промислових кластерах Італії зайнято понад 45 проц. робочої сили країни і виробляється більше третини обсягів експортної продукції

Пропозиції для вирішення питань на рівні Кабінету Міністрів України

Визначити критерії супроводження стратегічних напрямів розвитку Херсонської області на 2015-2017роки

На рівні народних депутатів ВР від Херсонщини:

Визначити перелік проектів Законів щодо вдосконалення стратегічного планування регіонального розвитку та сприяти супроводженню стратегічних напрямів розвитку Херсонської області на 2015-2017роки На рівні ОДА та облради:

Створити громадську раду по розробці нової Стратегії розвитку Херсонської області.

Передбачити в проекті Стратегії розділ кластеризації економіки, оргінувати електронне повідомлення щодо участі громадськості в розробці Стратегії за прикладом Харкова.

Організація міжрегіональної кооперації на основі Меморандумів про співпрацю. Заключення соціально-економічних договорів, прив'язаних до конкретних територій районів, сіл та селищ регіону.

Створення аналітичного центру регіонального розвитку при ОДА із залученням фіскальних органів, банківського сектору, вишів та громадськості.

На рівні громадської ради при ОДА:

Передбачити на зборах представників громадськості вибори по пропорційній системі представництва об'єднань громадян за напрямками діяльності(економічний, гуманітарний, соціальний) в громадську раду при голові ОДА

Останнє оновлення на П'ятниця, 06 березня 2015, 18:30
 
Голосования
Гражданином какой страны Вы являетесь?
 
Погода
На правах рекламы
Услуги по разработке и поддержке веб-ресурсов:

  • Разработка сайта
  • Промо кампания
  • Техподдержка
  • Регистрация домена
  • Услуги хостинга


  • Студия веб-дизайна PhD