WEBCLIENT
Главная Круглий стіл "Творчий клас регіону" Круглий стіл Творчий клас регіону ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Rom?n? (Rom?nia)
17 | 11 | 2018
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Друк
Написав Коробов Владимир Кузьмич    Перегляди: 4961
Вівторок, 03 березня 2015, 18:39

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТУРИСТСЬКОРЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4972_Василевская Яна(1)

 

 

 

Василевська Яніна Валентинівна, викладач кафедри туризму Херсонського державного університету

 

 

Херсонська область, враховуючи її географічне положення, особливості господарського освоєння, природо-ресурсний потенціал, має наявні туристсько-рекреаційні ресурси. Вплив соціально-економічних перетворень в країні в цілому та в регіоні зокрема призвели до значних змін в управління та функціонуванні туристсько-рекреаційної галузі Херсонщини. Залишаюсь важливою галуззю економіки регіону, туристсько-рекреаційне господарство залишається перспективним напрямком розвитку економіки Херсонської області. Тому важливим є комплексне вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів області, визначення їх територіального розподілу, часових та компонентних особливостей їх формування та використання, а також перспектив подальшого розвитку туристсько-рекреаційної галузі в Херсонській області.

Серед регіонів України Херсонська область вирізняється низьким рівнем продуктивності природно-ресурсного потенціалу; у складі ПРП переважають земельні, водні та природно-рекреаційні ресурси. За наявністю природних рекреаційних ресурсів Херсонська область належить до чисельної групи регіонів із середнім рівнем забезпеченості. Херсонська область має 20,2 % природних туристсько-рекреаційних ресурсів від площі області, що менше за середньо національний показник (31,3%). Область володіє одними із найбільших приморських та водосховищних рекреаційних ресурсів. За показниками лісистості та річковими туристсько-рекреаційними ресурсами область є дефіцитною.

Існує значна територіальна диференціація забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами по районам області. В компонентній структурі природно-ресурсного потенціалу Херсонської області природні рекреаційні ресурси займають 6,4%. По районам області частка рекреаційних ресурсів коливається від 16,7% у Генічеському, 13,8 % у Скадовському, 12,1% у Каланчацькому районах до 1,5 % у Іванівському. Найбільш значними та різноманітними рекреаційними ресурсами володіють приморські райони - Голопристанський, Скадовський, Каланчацький, Генічеський. Відзначається висока концентрація ресурсів природних туристсько-рекреаційних ресурсів на південному заході і південному сході області. Ці регіони мають надзвичайно рекреаційне значення, за рахунок привабливої з рекреаційної точки зору контактної зони «берег - море» [2].

В Україні налічувалося 602 території та об'єкти природно- заповідного фонду загальнодержавного значення (із них 11 на території 118 Херсонської області): 4 біосферних (із них 2 - у Херсонській області) і 16 природних заповідників, 11 національних природних парків (із них 1 у Херсонській області), 303 заказника (із них 7 у Херсонській області), 137 пам'яток природи, 17 ботанічних садів, 19 дендрологічних парків (із них 1 у Херсонській області), 7 зоологічних парків, 88 парків-пам'яток садово- паркового мистецтва.

Об'єкти природно-заповідного фонду Херсонщини займають 15,9 % від площі усієї території області, (4520,3 км2 із 28461 км2 ), із них 3998,6 км 2 - загальнодержавного значення, що в загальноукраїнському масштабі складає 14,5 %. Простежується значна диференціація в територіальному розподілі об'єктів ПЗФ. У більшості приморських районів (Генічеський, Чаплинський, Голопристанський, Новотроїцький) високий рівень заповідності досягається в першу чергу завдяки наявності в них 2 біосферних заповідників і Азово-Сиваського національного природного парку. Рівень заповідності дорівнює нулю у найбільш розораних районах. Решта території області - це райони з низьким і середнім рівнями заповідності. Вони мають по декілька точкових об'єктів ПЗФ, площа яких дуже мала або не зазначається взагалі. Такі райони як Великолепетиський, Верхньорогачицький, Бериславський, Нижньосірогоський та м. Нова Каховка мають 0% заповідності територій і жодного об'єкта ПЗФ.

Серед архітектурно-історичних туристсько-рекреаційних ресурсів Херсонська область не визначається значним різноманіттям та цінністю визначних архітектурно-історичних, містобудівних об'єктів, пам'яток монументального мистецтва, церковних ландшафтів, сакральних місць тощо. В той же час, з огляду на географічне положення області, найбільш поширені в регіоні археологічні та історико-культурні пам'ятки. Із пам'яток історії та культури можна відзначити археологічно-історичні та музейний комплекс в межах «Асканії Нова», інші (культові споруди, музейні комплекси, етнографічні та архітектурні ресурси) представлені в значно меншому обсязі та їх значимість для розвитку туризму й рекреації не значна.

Історико-культурні туристсько-рекреаційні ресурси Херсонщини багаті та унікальні. Це підтверджує, по-перше, їх приналежність до різних історичних епох - від знахідок найдавніших стоянок до свідчень про культуру кіммерійців, скіфів, сарматів, греків; древніх слов'ян; запорізьких козаків, татар, турків, росіян. По-друге, тільки на цій території взаємодіють та змінюють одні одних Скіфське царство, грецькі колонії-міста; слов'янські поселення; Запорізька (Кам'янська) Січ та Кримське ханство; Османська Туреччина; Російська імперія. Культурно-історична спадщина Херсонщини відображена в експозиціях Херсонських музеїв: краєзнавчого, художнього, ім. Б.Лавреньова, тощо. Достатньо великий інтерес для розвитку туризму представляють також чисельні зібрання старожитностей, які є в музеях міст, районних центрів, сіл та шкіл області. На жаль, ці ресурси практично не відомі широкому загалу.

За біосоціальними та подієвими туристсько-рекреаційними ресурсами область є однією із найменш забезпечених і вирізняється невеликою їх кількістю та невисокою значущістю.

Серед інфраструктурних туристсько-рекреаційних ресурсів ключовими є заклади розміщення та оздоровлення. Серед закладів санаторно-курортного господарства на Херсонщині у 2011 році діяли 621 заклад санаторно-курортного господарства (3 % від всіх відповідних закладів України), це: 569 дитячих оздоровчих табори (3,2 %), 7 санаторіїв- профілакторіїв (3,1 %), 12 санаторіїв та пансіонатів з лікуванням (2,4 %), 32 бази відпочинку (1,6 %),1 будинок відпочинку (0,4 %). За показниками забезпеченості регіонів закладами санаторно-курортного лікування Херсонська область не є лідером, зокрема за забезпеченістю в розрахунку на населення область відноситься до найбільш чисельної групи із середніми показниками; в той же час, у розрахунку на площу території, відноситься до групи із найменшими показниками, що пояснюється в першу чергу нерівномірністю розподілу природно-географічних ресурсів та їх значення по території області. Останніми роками активно розвивається готельне господарство.

У Херсонській області набула поширення лікувально-курортна рекреація. В усіх районах Херсонської області функціонують дитячі оздоровчі табори, найбільша їх частка в м. Херсоні, а також Генічеському, Скадовському, Голопристанському, Білозерському та Каховському районах, в тих районах, де природні туристсько-рекреаційні ресурси є найбагатшими. Розподіл закладів санаторно-курортного господарства за районами Херсонської області підтверджує той факт, що основою їх розміщення є природно-ресурсний потенціал, зокрема їх найбільша кількість сконцентрована у приморських районах (Генічеський, Голопристанський, Скадовський, Каланчатський райони) та в тих, які розташовані вздовж річок та Каховського водосховища (Цюрупинський, Каховський, Нововоронцовський райони). Найбільша кількість готелів, із найвищими якісними показниками, у Генічеському, Садовському, Голопристанському районах та м. Херсоні, ці ж райони є лідерами за використанням місткості. Територіальна структура закладів розміщення туристів та рекреантів відповідає наявним природно-географічним туристсько-рекреаційним ресурсам.

Аналіз чинників, які впливають на формування та розподіл туристсько-рекреаційних ресурсів Херсонської області, було здійснено на основі факторного аналізу. За змістом перший фактор можна визначити як соціально-економічний, найсильніша його дія характерна для м. Херсону, що пояснюється найбільшою концентрацією в обласному центрі об'єктів соціально-економічної діяльності. Для Каховського району і Новокаховської міськради - дія цього фактора позитивна, а для всіх інших районів його дія має зворотний знак, що свідчить про їх суттєву відсталість у цьому аспекті. Другий фактор визначається як медико-рекреаційний. Необхідно зауважити, що цей фактор виділяється найбільш чітко. Медико-рекреаційний фактор проявляється досить сильно у Скадовському, Генічеському і Голопристанському районах, що зумовлено їх сприятливим географічним положенням та значними рекреаційними ресурсами. Для м. Херсону зберігається позитивне значення цього фактора, для всіх інших районів його дія має від'ємний знак. Третій фактор умовно визначається як територіально-інфраструктурний. Дія цього фактора по території області рівномірна - для 10 з 20 міст та районів його дія позитивна, найбільш впливовим він є у Каховському, Голопристанському, Білозерському, Бериславському і Великолепетиському районах [1] .

Формування, розподіл та використання туристсько-рекреаційних ресурсів в Херсонській області має суттєві територіальні особливості. Використовуючи графоаналітичний метод багатовимірної класифікації, було обчислено площу багатокутника для двох міських рад та всіх районів Херсонської області за кожен рік окремо. Ранжовані значення показують, що найвищі їх значення мають Голопристанський, Цюрупинський, Горностаївський, Бериславський, Чаплинський райони та м. Херсон, що свідчить про відносно високий рівень та використання в них туристсько-рекреаційних ресурсів. Найнижчі загальні суми індексів характерні для Верхньорогачицького, Великоолександрівського, Великолепетиського та Високопільського районів. За ступенем однорідності виділяються кілька районів (Бериславський, Білозерський, Верхньорогачанський, та Чаплинський), які характеризуються постійним зростанням показника однорідності розвитку. Значна група районів мають поступове зменшення цього показника у часі при збереженні високих значень для Скадовського району.

Для використання багатьох видів рекреаційно-туристських ресурсів, які наявні в Херсонській області, істотною рисою є сезонність, прив'язка до конкретних подій, що означає нерівномірне використання впродовж року. Це особливо стосується природних рекреаційно-туристських ресурсів. Нова Каховка, Каховка, Бериславський та Каховський райони мають потужні можливості презентувати гостям Херсонщини різновиди туризму, зокрема: лікувальний, екологічний, водний, історичний, культовий, подієвий, винний тощо. Тож, з одного боку, туристсько-рекреаційне господарство області є однією із галузей спеціалізації економіки регіону, з іншого - сприяє оздоровленню населення регіону та всієї держави. Тож, враховуючи значні туристсько-рекреаційні ресурси, важливо закцентувати увагу на їх оптимальному використанні.

Список літератури:

1. Василевська Я. В. Факторний аналіз при дослідженні туристсько-рекреаційних ресурсів Херсонської області / Я. В. Василевська // Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 75-річчю утворення Луганської області (8-10 жовтня 2012 р., м. Луганськ) / відп. ред. Ю. О. Кисельов. - Луганськ: Вид-во «ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. - 316 с. - С.122-128.

2. Василевська Я. В. Оцінка природно-рекреаційних ресурсів Херсонської області / Я. В. Василевська // Регіон - 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7-8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. - 459 с. - С. 399-401.

Останнє оновлення на П'ятниця, 06 березня 2015, 18:33
 
Голосования
Гражданином какой страны Вы являетесь?
 
Погода
На правах рекламы
Услуги по разработке и поддержке веб-ресурсов:

  • Разработка сайта
  • Промо кампания
  • Техподдержка
  • Регистрация домена
  • Услуги хостинга


  • Студия веб-дизайна PhD