WEBCLIENT
Главная Бачення регіонального розвитку Урбанізація як соціально-географічний процес
Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Rom?n? (Rom?nia)
17 | 11 | 2018
Урбанізація як соціально-географічний процес Друк
Написав Коробов Владимир Кузьмич    Перегляди: 4643
Середа, 11 березня 2015, 14:37

Урбанізація як соціально-географічний процес та її регіональні особливості (на прикладі Херсонської області)

2015_омельченко

 

 

 

Омельченко Наталя В'ячеславівна,

асистент кафедри соціально-економічної географії

Херсонського державного університету

 

 

В Україні протягом багатьох років відбувалося прискорене зростання міст і збільшення абсолютної кількості (а також частки) міського населення. Досить тривалий час даний процес в Україні визначався своїми особливостями, зокрема інтенсивною індустріалізацією у 30-ті роки ХХ ст., яка значно прискорила темпи міграції сільського населення до міст, стала поштовхом до виникнення багатьох міст на території України [4]. Всі ці процеси, пов'язані із збільшенням частки міського населення, розвитком окремих поселень і перетворенням їх на міські, та взагалі - підвищенням ролі міст у житті людей - об'єднуються в єдине поняття «урбанізація».

Початково урбанізація означала зростання кількості міст та числа їх мешканців, що впливало на поширення міського способу життя, а сам процес вимірювався відсотком міських мешканців на певній території [3]. Сьогодні урбанізація має розглядатися значно ширше - вона являє собою складний суспільно-економічний процес, який за своєю дією охоплює як міські, так і сільські поселення. Його досліджують з різних точок зору - соціальної, політичної, географічної, адміністративної тощо. Географами дане питання традиційно «освоювалося», насамперед, у контексті розселення - з точки зору територіальних особливостей зростання і форм концентрації міського населення, функціональної типізації поселень, закономірностей формування агломерацій, і менше - з точки зору людини (соціуму) як суб'єкта формування самих міських поселень різного рангу і як об'єкта, який відчуває на собі зміну умов і способу життя від сільського (аграрного) до міського (урбанізованого).

Офіційний рівень урбанізації в Україні виріс тільки у період 1959-2014 рр. з 45,7 до 69%, причиною тому стала прискорена індустріалізація країни [2]. Згідно Рис.1, кількість міст в Україні постійно зростала, безумовно, при цьому необхідно враховувати той факт, що статус міста присвоюється, як правило, назавжди. Якщо у 1989 році в Україні було 434 міста, то у 2014 - 460.

dynamika zrostannay

Рис.1. Динаміка зростання кількості міст в Україні (1989, 2000, 2014 роки)

*за даними [5]

Централізована економічна політика, яка проводилась за радянських часів, заважала вільному розвитку економічних зв'язків українських регіонів із світовою економікою і сприяла нерівномірному освоєнню територій, істотній диференціації рівнів соціально-економічного розвитку регіонів і гіпертрофованій урбанізації окремих промислових регіонів, де на територіях інтенсивного видобутку корисних копалин і створення великих промислових підприємств виникали і швидко зростали індустріальні центри [4]. Хоча розвиток промисловості в аграрних регіонах, яким, наприклад, довгий час була Херсонщина в її сьогоднішніх межах, сприяв підвищенню рівня економічного розвитку, розвитку сфери послуг, освіти, науки, будівництву транспортної інфраструктури тощо. Херсонська область за радянських часів завдяки будівництву великих промислових підприємств - Херсонського суднобудівного виробничого об'єднання, Херсонського комбайнового заводу, Херсонського бавовняного комбінату, Херсонського заводу напівпровідників та багатьох інших промислових об'єктів, перетворилася в індустріально-аграрний регіон. Саме індустріальне зростання сало економічним підґрунтям і технологічним чинником процесів урбанізації.

В сучасних умовах урбанізації важливу роль у забезпеченні сталого розвитку економіки України на шляху реформ є модернізація економічного та соціального розвитку міст [3], але з особливою увагою до комфорту життя людей в них, до якості інфраструктури, комунального господарства тощо.

До 1970 року міське населення Херсонської області постійно зростало і переважало над сільським. Частка міського населення області, яка не належить до гіперіндустріальних регіонів України, за післявоєнний період зросла з 40,3% до 61,5% і ця тенденція зберігається [1]. Вже після 1970 року ситуація практично повністю вирівнюється і кількість міських жителів постійно переважає над кількістю сільських.

dynamika chyslennosti

Рис.2 Динаміка чисельності міського та сільського населення Херсонської області (в період 1959-2014 роки)

*за даними [5]

Чітко зростаючу динаміку чисельності міського населення області за окремі роки можна спостерігати на нормованій діаграмі, де зазначені відносні показники чисельності міського та сільського населення за 1959 - 2014 роки (Рис.2). Тенденція не нова - міграція до міст була, як і всюди, зумовлена тим, що міста концентрують в собі більшість управлінських та підприємницьких структур, стають осередками культури та науки, створюють більш високий, у порівнянні з іншими населеними пунктами, рівень життя [3].

Якщо згрупувати адміністративні одиниці Херсонської області за часткою міського населення в них, то на одному боці будуть розташовані міста (міськради), де зосереджена переважна частина міського населення, на іншому - три адміністративних райони (Голопристанський, Білозерський, Каховський) (табл.1), де міського населення майже в 30 разів менше. Дану ситуацію можна простежити і за показником середньої людності міських населених пунктів, який розраховується як відношення чисельності міського населення до кількості міських населених пунктів, враховуючи селища міського типу. Отже, для області характерна значна територіальна диференціація міського розселення. Загалом той відсоток, який має область по міському населенню, забезпечується міськими радами, ті адміністративні райони, які увійшли до районів із порівняно високим рівнем урбанізації (для даної області) характеризуються показниками, в основному вдвічі меншими за обласний.

Таблиця 1

Групування районів Херсонської області за часткою міського населення

Рівні за показником частки міського населення (у %)

Низький

Середній

Високий

Найвищий


(18,6 - 0)

(37,2 - 18,7)

(55,9 - 37,3)

(91,2 - 100)


Адміністративно-територіальні одиниці

Голопристанськи, Білозерський, Каховський райони

Горностаївський, Бериславський, Іванівський, Нижньосірогозький, Нововоронцовський, Чаплинський райони

Великоолександрівський, Великолепетиський, Верхньорогачицький, Високопільський, Каланчацький, Генічеський, Новотроїцький, Скадовський, Цюрупинський райони

Міськрадим.Херсон, м.Каховка, м.Нова Каховка, м.Гола Пристань


Кількість міського населення (тис.осіб)

15,4

52,3

149,1

439,4Частка міського населення в межах рівня (%)

2, 36

7,97

22,72

66,96Середня людність міських населенних пунктів (осіб/м.н.п.)

7716,5

7434

7424,3

43780,7*Складено автором за матеріалами [5]

Однак, важливим є те, що урбанізація в Херсонській області носить більше кількісний характер, а не якісний. Збільшення частки міського населення та відсутність в деяких житлових будинках елементарних зручностей (каналізація, водопровід тощо) зовсім не свідчить про «справжню» урбанізацію, яку, наприклад, можна помітити у розвинених європейських країнах. Зважаючи на те, що урбанізація - це соціально-географічний процес, важливим є на сьогоднішній день підвищувати якість життя населення регіону до світових урбаністичних стандартів, зокрема створювати всі належні та відповідні умови для комфортного життя у містах.

Подальші дослідження урбанізації, відповідно до регіональної специфіки і масштабів розвитку різних форм міських поселень, з акцентом на сучасних трансформаціях та історії освоєння даного регіону дадуть змогу всебічно розглянути її сутність, зрозуміти тенденції, а також значно оптимізувати територіальне управління розвитку міських поселень і міського середовища.

Список літератури:

1. Географія Херсонщини : навч. посібник / [Пилипенко І. О., Мальчикова Д. С., Єрмакова С. Л., Руденко М. М. та ін. ]. - Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. - 221 с.

2. Географія Херсонщини: Навчальний посібник / Пилипенко І. О. (керівник), Мальчикова Д. С., Єрмакова С. Л., Руденко М. М., Грачова О. М., Козловець А. В., Саркісов А. Ю. - Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2007. - 221 с.

3. Посацький С.А. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч.посібник. - 2-ге вид.доп. - Львів: вид-во Львівської політехніки, 2011. - 368 с.

4. Салій І.М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти/І.М. Салій. - К.: Наукова думка, 2005. - 303 с.

5. Статистичний щорічник Херсонської області за 2013 рік: стат.зб. / Держкомстат України, Гол. упр. стат. у Херсон. обл.; за ред.. В.А. Вознюка; відп. За вип. Т.В. Лебедєва.- Херсон: Гол. упр. стат. У Херсон. обл., 2014. - 503 с.

Останнє оновлення на Середа, 11 березня 2015, 15:03
 
Голосования
Гражданином какой страны Вы являетесь?
 
Погода
На правах рекламы
Услуги по разработке и поддержке веб-ресурсов:

  • Разработка сайта
  • Промо кампания
  • Техподдержка
  • Регистрация домена
  • Услуги хостинга


  • Студия веб-дизайна PhD